עוסק פטור

הינו עוסק הפטור מגביית מס ערך מוסף  (מע"מ) בגין עסקאותיו ואינו רשאי לקזז מע"מ בגין תשומתייו. רשות המיסים בישראל קובעת מיהו עוסק פטור בהתאם לקרטריונים הקבועים בחוק.
עוסק פטור מוגדר בחוק מס ערך מוסף כעוסק שמחזור עיסקאותיו בשנה קלנדרית (ינואר -דצמבר )אינו עולה על הסכום הקבוע בחוק,אשר מתעדכן מדיי שנה .(כ-100,000ש"ח )
עוסק פטור הינו מעמד לעניין מע"מ בלבד , כל שאר התחייבותיו מול הרשויות אינו שונה מכל עוסק אחר .
לעוסק פטור ישנם חריגים , קיימים בעלי עיסוקים ומקצועות אשר אינם רשאים להירשם כעוסק פטור וזאת ללא קשר למחזור העסקאות השנתי שלהם.
בעלי מקצועות חופשיים אינם יכולים להרשם עוסקים פטורים במע"מ:

אגרונום, אדריכל, הנדסאי, חוקר פרטי, טוען רבני, טכנאי, טכנאי שיניים, יועץ לארגון, יועץ לניהול, יועץ מדעי, יועץ מס, כלכלן, מהנדס, מודד, מנהל חשבונות, מתורגמן, סוכן ביטוח, עורך דין, רואה חשבון, שמאי, בעל מעבדה כימית או רפואית, רופא, פסיכולוג, פיזיותרפיסט, וטרינר, רופא שיניים או מרפא שיניים.

נותן שירותים למופעים אומנותיים, כולל הנחייה, בניית תפאורה.

הכנה, בדיקה ופיקוח על מבחנים.

הרצאה, הוראה.

כתבנות, קצרנות, תרגום, כתיבה, עריכה.

פישור.

בעל בית ספר לנהיגה.

סוחר או מתווך מקרקעין.

בעל בית ספר או גן ילדים.

סוחר ומתווך רכב.

חברה הרשומה כדין.

אגודה שיתופית הרשומה כדין לפי פקודת האגודות השיתופיות.