פתיחת עוסק

עוסק הינו מי שמוכר נכס או נותן שירות במהלך עסקיו. חוק מס ערך מוסף מחייב כל עוסק להירשם במשרדי רשות המיסים. לאחר הרישום הוא מקבל תעודה , או אישור  אחר על הרישום. 
החוק מחלק את העוסקים לשני סוגים : עוסק מורשה ועוסק פטור (לשעבר זעיר).
ההבדל ביניהם הוא לעניין מע"מ בלבד.לשניהם ישנה החובות במס הכנסה וביטוח לאומי רק של עוסק מורשה יש גם התחשבנות עם מע"מ. 
גם קטין יכול להיות עוסק ובלבד שקיבל אישור בכתב מהוריו  (אפוטרופוס).